Live Darshan 24x7 - Shree Varahi Pragati Mandal Sardhav

Live Darshan 24×7

Live Darshan

For the People of Sardhav who now lives out of Sardhav we provide this Live Darshan Facility where you will be able to see Maa Varahi and Shree Ranchodraiji  Temple live on your Mobile as well as Computer

Kindly follow this instruction on how to do that.

One time Setup for Live Darshan 

લાઈવ જોવા માટે નીચે મુજબ ની સુચના ને અનુસરો

મોબઈલ માં જોવા માટે

For Android OS, Click For Download Setup

For ios OS, Click For Download Setup

વિન્ડોઝ કોમ્પ્યુટરમાં  જોવા માટે

ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરી આપના કમ્પુટર માં ડેસ્કટોપ ઉપર સેવ કરો

DOWNLOAD

મેક કોમ્પ્યુટરમાં  જોવા માટે

ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરી આપના કમ્પુટર માં ડેસ્કટોપ ઉપર સેવ કરો

DOWNLOAD

સંપૂર્ણ માહિતી માટે નીચેનો વિડીઓ જુઓ અને તે પ્રમાણે અનુસરો

For complete Instruction follow this video

Alias   =  Your Choice Name

Register Mode   =   IP/Domin

Device Domain   =   112.133.218.161

Port = 4416

username     =  online

password    =  online@123